BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA THÁI TỔ

Bảng Giá

I. NHA CHU

1. Cạo vôi răng + Đánh bóng

     250.000  –  300.000      đ / 2 hàm

2. Nạo túi (Nha chu viêm)

     100.000  –  200.000      đ / 1 túi

3. Cắt nướu tạo hình 

  1.000.000                        đ / 1 răng

4. Ghép nướu

  2.000.000                        đ / 1 răng

II. TRÁM RĂNG

1. Trám răng thẩm mỹ xoang nhỏ 

     200.000  –  250.000      đ / 1 răng 

2. Trám răng thẩm mỹ xoang lớn

     250.000  –  400.000      đ / 1 răng

3. Đắp mặt răng

     200.000  –  400.000      đ / 1 răng

4. Trám răng sữa

       150.000–  200.000      đ / 1 răng

III. NHỔ RĂNG

1. Chụp phim

        50.000      đ / 1 răng

2. Răng sữa tê bôi

       100.000      đ / 1 răng

3. Răng sữa tê chích

        200.000      đ / 1 răng

4. Răng lung lay

     500.000 _ 700.000      đ / 1 răng

   

IV. TIỂU PHẪU

1. Răng khôn hàm trên

     800.000  –  1.500.000   đ / 1 răng

2. Răng khôn hàm dưới

  1.500.000  –  2.000.000   đ / 1 răng

3. Cắt nạo chóp

  1.000.000  –  2.000.000   đ / 1 răng

V. CHỮA TỦY

1. Răng cối nhỏ

     500.000  –     800.000   đ / 1 răng

2. Răng cối lớn

     800.000  –  1.200.000   đ / 1 răng

3. Chữa tủy lại

  + 100.000  –     200.000   đ / 1 răng

4. Lấy tủy răng sữa

     200.000  –     500.000   đ / 1 răng

VI. PHỤC HÌNH RĂNG

A. Cố định

1. Răng sứ kim loại

  1.200.000                        đ / 1 đv

2. Răng sứ hợp kim Titan

  2.500.000                        đ / 1 đv

3. Răng sứ kim loại vàng

  5.000.000  –  6.000.000   đ / 1 đv

4. Răng không kim loại Cercon

  4.800.000                        đ / 1 đv

5. Răng Inox

     700.000                        đ / 1 đv

6. Tháo mão răng

     100.000  –  200.000      đ / 1 răng

7. Cùi giả

     400.000  –  1000.000      đ / 1 đv

B. Bán cố định

1. Attachment đôi

  3.500.000                       đ / 1 đv

2. Attachment đơn

  2.500.000                       đ / 1 đv

C. Tháo lắp

1. Khung hợp kim Cr-Com/ Vadium 

  2.000.000  –  2.500.000  đ / 1 hàm

2. Khung hợp kim TiTan

  3.500.000                       đ / 1 hàm

3. Toàn hàm

  4.500.000                       đ / 1 hàm

4. Nền hàm gia cố lưới

  2.000.000                       đ / 1 hàm

5. Đệm hàm mềm

  2.000.000                       đ / 1 hàm

*Răng trên hàm tháo lắp

1. Răng sứ

     800.000                        đ / 1 răng

2. Răng Justi

     400.000                        đ / 1 răng

3. Răng Composite

     500.000                        đ / 1 răng

4. Hàm nhựa mềm

  3.500.000                        đ / 1 hàm

5. Nhựa mềm bán hàm

  2000.000                        đ /1ham

6. Móc nhựa mềm 

     500.000                        đ / 1 móc

VII. TẨY TRẮNG RĂNG

1. Tại nhà

  1.500.000                        đ / 2 hàm

2. Tại phòng (loại thường)

  2.200.000                        đ / 2 hàm

3. Tại phòng (loại tốt)

  2.500.000                        đ / 2 hàm

4. Răng nhiễm Tetra

  3.000.000  –  4.000.000   đ / 2 hàm

VIII. CHỈNH NHA  (Tùy thời gian điều trị và mức độ khó dễ)

1. Mắc cài kim loại

22.000.000  –  25.000.000 đ / 2 hàm

2. Mắc cài sứ

27.000.000  –  30.000.000 đ / 2 hàm

3. Mắc cài tự đóng

32.000.000  –  35.000.000 đ / 2 hàm

4. Mắc cài sứ tự đóng 

35.000.000  –  40.000.000 đ / 2 hàm

5. Mắc cài mặt lưỡi (mặt trong)

40.000.000  –  50.000.000 đ / 1 hàm